Potwierdzenie wypisania z newslettera adresuForum Media Polska sp. z o.o.
60-595 Poznań, ul. Polska 13
tel. (0801) 88 44 22, (061) 66 55 800
fax (061) 66 55 888
KRS nr 0000037307 Sąd Rejonowy w Poznaniu
Wydział VIII Gospodarczy KRS
NIP 781-15-51-223, Kapitał zakładowy 300 000 zł